05 юни 2013 г.

В решението си № 6754 от 17.05.2013 съдът посочва, че вътрешните правила представляват информация, създадена и съхранявана по повод дейността на органите и техните администрации, т.е. те са служебна обществена информация по смисъла на чл.11 от ЗДОИ. Според състав на ВАС това е така, тъй като тези правила са създадени, за да подпомогнат дейността на контролиращите служители, както и за да се осигури контрол върху тяхната дейност от страна на БНБ.