05 април 2013 г.

С решение №2907/28.02.2013 на Върховен административен съд бе потвърдено първоинстанционното решение по дело срещу мълчалив отказ на кмета на Община Харманли по заявление, подадено от журналиста Иван Атанасов /„Сакар нюз“/. Поисканата информация се отнасяше до размера на сумите (хонорари, пътни, дневни и други разходи), изплатени от Община Харманли за адвокатски услуги в периода 2009 - 2012, както и съдебните дела (съд, № на делото, страни и предмет), в които общината е ползвала услугите на адвокати в същия период.

 

В решението си състав на ВАС посочва: „във всички случаи мълчалив отказ е недопустим, както правилно е счел и решаващият съд, като е отменил същия и е върнал преписката за изрично произнасяне съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.“ С Решение № 90 от 11.05.2012 по а.д. № 62/2012  Административен съд – Хасково отмени мълчаливия отказ като незаконосъобразен и задължи кмета да се произнесе по подаденото заявление. Вместо това, той обжалва решението на АС- Хасково  пред втората инстанция – ВАС. Решението на съда е окончателно.