08 май 2013 г.

Информацията бе поискана през септември 2011 от Петьо Блъсков – главен редактор на в. „Република“, а отказът на Агенция „Митници“ бе с мотив липса на съгласие на третите засегнати лица.

 

С решение от април 2012 АССГ отменя отказа като приема, че в случая е налице надделяващ обществен интерес от предоставяне на тази информация, тъй като тя се отнася пряко до прозрачността и отчетността на агенцията. Решението е обжалвано пред ВАС от директора на Агенция „Митници“.

 

С Решение № 5915 от 26.04.2013  ВАС остави в сила решението на АССГ. В мотивите си магистратите отбелязват, че споделят доводите на първата инстанция за наличие на надделяващ обществен интерес.