06 ноември 2012 г.

Върховният административен съд /ВАС/ отмени решение на Административен съд София – град /АССГ/, с което бе отхвърлена жалбата на журналистката Веселка Венкова срещу отказ на генералния директор на „Авиоотряд 28“ да предостави информация по подадено от нея заявление. Със заявлението си от юли 2010 Венкова поиска данни за пътните разходи за полетите на премиера Борисов с „Авиоотряд“ 28 в страната за периода юли 2009 - юни 2010.

 

В решението си №12949/18.10.2012 състав на Върховния административен съд посочва, че направените от първата инстанция изводи за законосъобразност на решението са в противоречие със закона. Неправилно съдът е преценил, че исканата от жалбоподателката информация попада в списъка на категориите класифицирана информация, съставляваща служебна тайна за отраслите транспорт и съобщения, обявен със заповед на министъра на транспорта и съобщенията. В него е посочено, че служебна тайна са „сведения за полетите на държавни ръководители и тези по изпълнение на международни договорености“. Анализът на този текст, посочва съдът, налага извода, че търсената информация не попада в посочената категория. Информацията не засяга полет на ръководител на държавата - държавен глава съгласно чл.92 ал.1 от Конституцията на РБългария е президентът. Освен това исканите сведения се отнасят до извършени разходи, а не засягат местоназначението и времето на извършване на полетите, за да се приеме, че достъпът би засегнал държавен интерес. Сведенията за направените разходи за полетите на министър-председателя не биха могли да бъдат класифицирана информация, тъй като са разходи от държавния бюджет, чието изпълнение се отчита ежегодно и публично.

 

Съдът отменя решението на АССГ, отменя решението на зам- генералния директор на „Авиоотряд 28“ и изпраща преписката на административния орган за произнасяне по подаденото заявление. Решението е окончателно.