12 ноември 2018 г.

Делото бе образувано по жалба на Сдружение „България без дим“ след отказа да получат информация за състава и свършеното от работната група, която подготвя промени в Закона за здравето (ЗЗ) с цел подобряване контрола по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места представлява служебна обществена информация.

 

Информацията бе поискана в края на 2016, а отказът на главния секретар бе с мотив, че същата е свързана с оперативна подготовка и няма самостоятелно значение.

 

С решение от март 2017 АССГ отмени отказа като прие, че информацията за структурата, състава и свършеното от работната група има самостоятелно значение, тъй като предоставянето на тази информация ще помогне да бъде формирано мнение относно представителството на различните структури в работната група – публичноправни и частноправни, респективно за резултатността от дейността й. Решението на съда бе атакувано от главния секретар на министерството с касационна жалба до ВАС.

 

С Решение №11625 от 02.10.2018 ВАС остави в сила решението на първата инстанция. Съдиите приемат за правилни изводите на първата инстанция, че исканата информация представлява служебна обществена информация, която има самостоятелно значение, поради което отказът на основание подготвителна информация с несамостоятелно значение по чл. 13, ал. 2, т.1 от ЗДОИ е неоснователен. Съдът приема и че административният орган задължително е следвало да извърши преценка за липса или наличие на надделяващ обществен интерес по отношение на исканата информация. Решението е окончателно.