06 юли 2010 г.

С решение от 17 юни  2010 г. Върховният административен съд отмени отказ на Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) да осигури достъп до договор за "Предоставяне на лицензионни права за ползване на операционна система и офис пакети на "Майкрософт" в средните училища, университети и научни институти в България". Делото бе заведено от журналиста във в. „Капитал“ Росен Босев, след като МОМН  повторно му отказа искания достъп с мотива, че договорът представлява търговска тайна. ВАС отхвърли възражението на юрисконсулта на министерството, че вече има постановено решение по случая по предходно дело, като съобрази, че новият казус е след промените в ЗДОИ от 2008 г., според които достъп до търговски договори следва да бъде предоставян поради надделяващ обществен интерес. Решението подлежи на обжалване.