10 януари 2014 г.

Като втора инстанция ВАС отмени отказ на „Авиоотряд 28“ да предостави информация за официалното посещение на бившия президент Георги Първанов в Корея, Австралия и Шри Ланка; за пътуванията на Георги Първанов и придружаващите го лица с въздухоплавателни средства на „Авиоотряд 28” за периода от встъпването на държавния глава в длъжност до 28.02.2010; както и за дейността, развитието, финансирането, снабдяването, поддръжката и ефективността на „Авиоотряд 28” от 2000 до 2010. 

 

Информацията поиска гражданинът Вилям Попов с три заявления, подадени на 8 март 2010. Първоначално заместник–генералният директор на „Авиоотряд 28“ издава решение от 26 април 2010, с което предоставя пълен достъп до информация на заявителя, но впоследствие издава решение от 12 юли 2010, с което отменя предходното си решение и отказва информацията с мотив, че същата представлява класифицирана информация. С Решение № 16292 от 06.12.2013 ВАС, Пето отделение отмени решението на първата инстанция, както и отказа на заместник–генералния директор на „Авиоотряд 28“. В мотивите си магистратите посочват, че възобновяване на административното производство по инициатива на административният орган (чл. 99 от АПК) е възможно, но само в рамките на 1 месец (чл. 102 АПК) от влизане в сила на  първоначалното решение на заместник–генералния директор на „Авиоотряд 28“, което е изцяло положително за заявителя. Магистратите отбелязват, че възобновяването на производството по издаване на административен акт в произволен срок е в противоречие с принципа на законност, а и с целта на АПК, уреждащ процедурата по възобновяване като извънреден способ за контрол за законосъобразност, но не и като средство за административен произвол.