07 декември 2015 г.

С решение 11617 от 4 ноември 2015 г. състав на Върховния административен съд (ВАС), пето отделение отмени две постановления на Министерския съвет (ПМС), с които в началото на 2014 г. кабинетът „Орешарски“ разпредели средства по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

 

Магистратите намират редица закононарушения в правителствените актове, с които за общините бяха разпределени през февруари миналата година близо 290 милиона лева, като съществено значение е отдадено на липсата на прозрачност. На 28 февруари 2014 г. три общини – Козлодуй, Бяла Слатина и Оряхово, намиращи се в област Враца, оспориха законността на ПМС № 4/2014 г., прието през януари м.г. и разпоредби от ПМС № 19/2014 г., прието през февруари м.г. С първото от тях бяха приети ред, условия и критерии за прозрачно разходване на средства по програмата „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, а с второто е публикуван списък на одобрените проекти. Трите общини, както и много други общини в България, са ощетени, като не получиха нито лев от така разпределените пари на данъкоплатеца.

 

Делото бе заведено и отстоявано от общините с помощта на „Програма достъп до информация“.

 

С жалбата бе изтъкнато, че не са спазени изискванията за публичност, мотивираност и обществено обсъждане преди приемането на постановленията; в нарушение на закона в първото постановление липсват правила за прозрачното разходване на средствата, както и срокове за подаване и разглеждане на проекти по програмата; придадена му е обратна сила. Въобще не става ясно разглеждани ли са около 1100-те проекти, които са били подадени от общините, при положение, че според правителството това е станало в рамките на около седмица. Впоследствие към трите общини се присъедини като жалбоподател и община Банско.

 

Първоначално тричленният състав на ВАС прекрати производството, като прие, че общините нямат правен интерес да оспорват разпределението на публичните средства, а срокът за атакуване на постановлението от януари 2014 г., установяващо критериите, е изтекъл. 

 

През пролетта петчленен състав на ВАС отмени прекратителното определение на тричленката и върна делото за ново разглеждане, като призна правния интерес на трите северозападни общини за оспорване на второто постановление, както и правото да бъде безсрочно обжалвано първото, тъй като представлява по същността си нормативен акт. Повече за мотивите на съда четете в блога "Точка на достъп".