05 април 2012 г.

Върховният административен съд /ВАС/ остави в сила решение на Административен съд София – град /АССГ/, с което бе отменен отказ на Министерство на правосъдието да предостави информация на Марийка Хъртова.

 

През 2008 за консултация към ПДИ се обърна екипът на телевизионното предаване „Отечествен фронт“. Поводът за това беше подготовката на документален филм, свързан с изпълнението на смъртните наказания в България преди 1989, във връзка с който журналистите искаха копие от смъртния акт на последния екзекутиран затворник. Оказало се, че близките на починалия не са получили смъртен акт, нито вещите на затворника, нито информация къде и как е изпълнена присъдата. С помощта на ПДИ бе подготвено заявление за достъп до информация и достъп до лични данни, с което майката на екзекутирания поиска да научи къде е изпълнена присъдата, както и достъп до личното досие, съставено по реда на Закона за изпълнение на наказанията.

 

С решение на Министерството на правосъдието /МП/ информацията бе отказана. При последвалото обжалване пред АССГ, съдът отмени отказа и върна преписката на министерството за ново произнасяне и предоставяне на поисканата информация. Така постановеното решение беше обжалвано от МП пред ВАС. С решението си № 2082  ВАС оставя в сила решението на първата инстанция като посочва, че поисканата от Хъртова информация е именно служебна обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ, която се дължи на заявителя. Решението на съда е окончателно.