12 януари 2011 г.

Върховният административен съд потвърди решение на предходната инстанция по дело за достъп до информация.


С решение № 523/12.01.2011 пет-членен състав на ВАС остави в сила решение на 3-членен състав на ВАС, с което през 2009 съдът отмени на процедурни основания отказ на министъра на образованието и науката да предостави информация по заявление на журналиста от в. „Капитал“ Росен Босев.

 

Със заявлението е поискана информация за сключения от МОН договор за предоставяне на лицензионни права за ползване на операционна система и офис пакети „Майкрософт“ в средните училища, университетите и научните институти в България, и прилежащата към него документация.