05 февруари 2013 г.

Отказът на кмета на Харманли бе за копие от доклад за извършена проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ в общината.


В отказа бе посочено, че информацията попада в обхвата на ограничението по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, което касае т.нар. подготвителна информация с несамостоятелно значение. С решение от 30.01.2012 Административен съд -Хасково не прие доводите, че докладът от проверката представлява подготвителна информация с несамостоятелно значение, отмени отказа и върна преписката на кмета за ново произнасяне. Така постановеното решение беше обжалвано пред втората инстанция – Върховен административен съд.

 

С решението си №1364/29.01.2013 г. ВАС остави в сила първоинстанционното решение. Решението на съда е окончателно.