05 март 2014 г.

Атакуваното решение на АССГ бе за отмяна на отказ на главния секретар на министерството да предостави на Българската федерация по спортна стрелба (БФСС) информация за финансовото осигуряване на спортните клубове на федерациите по спортна стрелба, стрелба с лък и волейбол.

 

С Определение № 887 от 22.01.2014 по а.д. № 629/2014 на ВАС, Седмо отделение касационната жалба на министъра бе оставена без разглеждане и производството по делото - прекратено. В мотивите си съдебният състав посочи, че министърът на младежта и спорта няма право на касационната жалба предвид чл. 210, ал. 1 и ал. 2 от АПК, тъй като не е страна по делото, спрямо която решението е неблагоприятно, нито е лице, спрямо което решението има сила.


След като издателят на оспорения административен акт е главният секретар, в качеството му на председател на Комисията за достъп до обществена информация към министерството и той е надлежната страна по делото, то министърът няма право на касационна жалба.