06 октомври 2014 г.

Информацията поиска Красимир Русев със заявление, подадено през 2013. От общината предоставиха частичен достъп, поради липса на съгласие на третото лице - „Агродимекс“ ООД - Търговище. Заявителят получи информация за номер и дата на договора, страни по него, цената, начина на плащане и основанието за сключване на договора, като е отказано копие от него, поради отказа на дружеството.

 

Красимир Русев обжалва пред Административен съд – Търговище, който отхвърли жалбата. В решението си  №82/18.12.2013 съдът стигна до извода, че информацията под формата на копие на договор не е свързана с обществения живот  в РБ и не дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

 

В свое решение 9683/2014 г. ВАС стига до извода, че в случая общината е била длъжна да предостави исканата информация във формата, посочено от заявителя. Отклонение от това правило е допустимо само в изчерпателно изброени в закона хипотези, които не са налице в конкретния случай. Освен това според съдебния състав административният орган не е обсъдил твърденията на заявителя за наличие на надделяващ обществен интерес, което представлява съществено нарушение на процесуалните правила, доколкото при наличие на надделяващ обществен интерес информацията, засягаща третото лице, може да се предостави и без неговото съгласие.

Решението на съда е окончателно.