05 юли 2014 г.

До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) по дело на д-р Георги Тодоров от Русе срещу мълчалив отказ на председателя на Български лекарски съюз (БЛС) да предостави информация за решенията на УС на БЛС, с които се определят консултанти на съюза, договорите на тези консултанти и данни за получените от тях възнаграждения за периода юли 2012 - февруари 2013.

 

Първоначално Административен съд София-град (АССГ) остави жалбата на д-р Тодоров без разглеждане и прекрати делото като прие, че БЛС не е задължен субект по ЗДОИ и не дължи произнасяне по заявления за достъп до информация. С подкрепата на ПДИ това определение бе атакувано пред ВАС. В резултат с Определение № 7441 от 03.06.2014 ВАС, Пето отделение, отмени определението на АССГ и му върна делото за продължаване действията по него. В мотивите си магистратите посочиха, че БЛС следва да бъде разглеждан като публичноправен субект, защото учредяването му, съществуването му, устройството, организацията и дейността му са регламентирани със Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ) и с нормативни актове са му възложени функции, които имат публичноправен характер. Предстои делото да бъде разгледано по същество от АССГ на 9.10.2014.