06 ноември 2014 г.

БДЖ е задължен субект по ЗДОИ относно информацията за дейността му за предоставяне на обществени услуги с железопътен транспорт. Съгласието на БДЖ не е необходимо, за да представи Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА) достъп до годишните си доклади за контрол върху дейността на БДЖ по осигуряване на обществени услуги с железопътен транспорт.

 

С тези мотиви състав на ВАС остави в сила решение на АССГ за отмяната на отказ на ИАЖА по заявление на Асоциация „Приятели на железопътния транспорт“. В Решение № 12826 от 29.10.2014 магистратите посочиха, че в случая е приложима нормата на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ, съгласно която не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на ЗДОИ, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. Първоинстанционният съд правилно е приел, че третото лице - БДЖ е задължен субект по смисъла на чл.3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ, тъй като за 2013 държавната железница е получила субсидия за осъществяване на обществената услуга – превоз на пътници с железопътен транспорт. Съответно исканата информация е обществена по своя характер и по силата на чл. 31, ал. 5 от закона съгласието на БДЖ не е  необходимо.

Решението на съда е окончателно.