04 май 2010 г.

Административният съд в Разград уважи две жалби на председателя на Център на НПО - Разград Георги Милков по дела срещу откази на достъп до информация. Едното е срещу отказ на кмета на Разград Денчо Бояджиев да предостави информация за 12 проекта, финансирани от еврофондовете. Другото е срещу отказ на началника на Регионалния инспекторат на образование към МОМН да предостави информация за доклади за установяване на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности. В решенията си по двете дела съдът отменя отказите като незаконосъобразни и посочва, че достъпът до обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес. Делата са водени с подкрепата на ПДИ.