05 юни 2012 г.

Когато не изпълни задължението си да се произнесе с изрично и мотивирано решение по заявление за достъп до информация, съответният задължен субект по ЗДОИ нарушава изискването за форма на индивидуалния административен акт и само на това основание мълчаливият му отказ подлежи на отмяна.

 

С тези мотиви съдът отмени мълчалив отказ на кмета на Община Харманли по заявление подадено от журналиста Иван Атанасов (Сакар нюз). Исканата информация бе свързана с размера на сумите (хонорари, пътни, дневни и други разходи) изплатени от Община Харманли за адвокатски услуги в периода 2009 - 2012, както и съдебните дела (съд, № на делото, страни и предмет), в които общината е ползвала услугите на адвокати в същия период.

 

С Решение № 90 от 11.05.2012 по а.д. № 62/2012 г. Административен съд – Хасково отмени мълчаливия отказ като незаконосъобразен и задължи кмета да се произнесе по подаденото заявление.

 

Вж. Кметът на Харманли губи второ дело по ЗДОИ.