06 юли 2015 г.

Заявлението по случая подаде Гергин Борисов, представител на гражданска интернет инициатива „Спаси София“.

 

В решението по делото №4466/26.06.2015 съдебният състав приема, че в случая жалбоподателят е поискал достъп до обществена информация, като е подал заявление, отговарящо на изискванията за редовност по чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Заявлението е адресирано до задължен субект по ЗДОИ - кметът на Столична община. Същевременно е налице законов императив за писмено произнасяне по заявлението, включително и при отказ, ето защо съдът приема, че непроизнасянето по заявлението формира мълчалив отказ, който противоречи на нормите на ЗДОИ и подлежи на отмяна само на това основание. Решението подлежи на обжалване.