06 февруари 2015 г.

Със заявлението, подадено от Кирил Терзийски, е поискано също и копие от договор за продажба на микроязовир Кастракли в землището на Борино.

 

Тъй като липсва произнасяне по заявлението мълчаливият отказ е обжалван в съда.

 

С решението си №210/16.01.2015 Административен съд – Смолян отменя мълчаливия отказ на кмета на Борино поради неспазване на задължителната писмена форма за отговор. Съгласно разпоредбата на чл.38 от ЗДОИ решението на компетентния орган по подаденото заявление следва да е изрично и мотивирано, независимо дали искането за достъп до обществена информация се удовлетворява или не, посочва в решението си съдебният състав.

 

Решението подлежи на обжалване.