05 август 2012 г.

Информацията бе поискана от главния редактор на в. „Посредник“ - Иванка Ватева през април.

 

Отказът на главния секретар бе с мотив, че исканата информация е предмет на договорни (трудови, респективно осигурителни), взаимоотношения между Община Плевен и лицата назначени като ръководители на общинските търговски дружества и предприятия, поради което общината няма право да предоставя подобна информация без съгласието на тези лица.

 

С Решение № 427 от 28 юни 2012 Административен съд – Плевен отмени отказа и върна преписката на кмета на общината за ново произнасяне. В мотивите си съдът посочи, че исканата информация касае личното възнаграждение на лицата, които управляват общинските дружества и предприятия, поради което е следвало община Плевен да проведе процедура за търсене на съгласие от тези лица, а не да мотивира отказа си с необходимостта от получаване на съгласие без то да е потърсено.