24 февруари 2011 г.

С Решение от февруари 2011 Административен съд - Ловеч отмени отказ на кмета да предостави достъп до договор на общината с частна фирма по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч” по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013.

 

В мотивите си съдиите отхвърлят довода на общината за наличие на търговска тайна и приемат, че в случая е налице надделяващ обществен интерес, тъй като искането е за достъп до обществена информация, представляваща договор за изпълнение на обществена поръчка, сключен от общината.