04 ноември 2010 г.

На 14 октомври Административен съд София-град /АССГ/ разгледа дело по жалба на журналиста Лъчезар Лисицов от Бургас.Делото е образувано по повод мълчалив отказ на главния секретар на президента на РБ да се произнесе по искане за достъп до записа от срещата между държавния глава и руския премиер Владимир Путин. Според защитата на президентството, мълчаливият отказ не противоречи на закона. Според представителя на журналиста адв. Александър Кашъмов от ПДИ, съгласно трайната практика на Върховния административен съд мълчалив отказ не се допуска от ЗДОИ. Съдът ще се произнесе в месечен срок.