04 декември 2011 г.

Информацията поиска Цветана Гочева от София със заявление от април 2011. Отказът бе с мотив, че тази информация не попада в обхвата на ЗДОИ.

 

С решение от 14 ноември 2011 АССГ отхвърли жалбата и потвърди отказа на СО. В мотивите си съдът посочва, че информацията не представлява нито официална, нито служебна информация по смисъла на ЗДОИ, а историческа информация. Съдът отбелязва, че информацията следва да се търси от регионалния държавен архив. Предстои обжалване на съдебното решение пред Върховния административен съд.