05 април 2012 г.

С решение от 7 март 2012 АССГ отмени частичен отказ на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ да предостави информация по заявление за достъп до информация. 

 

С него бяха поискани протоколите и стенограмите от заседания на ДКЕВР, на които са разглеждани и одобрени исканията на 2 от 22 енергийни дружества за повишаване цената на произвежданата от тях топлоенергия. Комисията отказа достъп, позовавайки се на защита на интересите на третите лица – търговци.

 

Заявлението подаде екипа на ПДИ, а инициативата бе на адв. Стоян Терзийски. С решение № 1218 отказът беше отменен, а ДКЕВР - задължена да предостави информацията. В мотивите си съдът посочи, че както заявителят, така и всички потребители имат право да научат ръководи ли се регулаторният орган от принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите. Без тази информация, потребителите не биха могли да знаят, дали комисията е определила цените въз основа на обективни критерии. Според съда, тази информация и предоставянето й кореспондира със спазването на принципа за определяне на регулираните цени по прозрачен начин.