06 ноември 2012 г.

С подаденото заявление журналистката от списание "Правен свят" иска информация дали през декември 2011 министърът на правосъдието е подписвал заповеди за допълнително материално стимулиране на служителите от министерството, каква е общата сума  на това стимулиране, за какъв период е то, на какво основание е получено и колко хора са получили такава сума, кое е най-високото и най ниското възнаграждение, определяно ли е допълнително материално стимулиране за членовете на политическия кабинет. В отговор от министерството се произнасят с решение за предоставяне на пълен достъп до информацията, но на практика предоставената справка не съответства на поисканото със заявлението. Поради което така постановеното решение на главния юрисконсулт на МП бе обжалвано в съда. В решението на съда е посочено, че при сравняване на поисканата информация от заявлението с информацията в справката се установява не предоставяне на пълен достъп до исканата обществена информация, а изобщо непредоставянето на достъп до нея. Според съдебния състав във формално положителното решение за предоставяне на достъп не се съдържа информация по нито един от поставените въпроси в заявлението.

 

С решение № 5492/ 18.10.2012 съдът отменя отказа и връща преписката на министерството за ново произнасяне.