06 декември 2013 г.

С мотив за надделяващ обществен интерес Административен съд София – град отмени отказ на МВР да предостави информация за срещите на Делян Пеевски с министри на вътрешните работи.

 

Заявлението по случая беше подадено от журналиста Росен Босев от в. „Капитал“ до Министерство на вътрешните работи. С него той поиска да разбере кога народният представител е влизал във ведомството, кого е посещавал там, какво е било посещението /според записаното в регистъра на постовия служител/. В отговора си МВР отказа информацията, позовавайки се на несъгласие на третото лице – Делян Пеевски.

 

С решение № 7522 от 2 декември 2013 по а.д.9332/2013 г. Административен съд София - град отменя отказа. Според съдебния състав в случая е налице надделяващ обществен интерес, тъй като “информацията, която се иска касае публичен субект – народен представител, иска се информация относно посещенията му в МВР – дати на посещенията, при кого е бил на посещение, какво е било посещението... Следователно исканата информация е такава която е създадена от органа. Същата не е свързана с лични данни относно народния представител, като разкриването на броя и целта на посещенията му в МВР не би довело до разкриване на лична информация.“

 

Решението подлежи на обжалване.