06 ноември 2014 г.

Информацията поиска жител на столицата през август 2013. Отказът на кмета бе с мотив, че тя има служебен характер и няма самостоятелно значение, тъй като не представлява краен административен акт.


С Решение № 6363 от 27.10.2014 АССГ отмени отказа и задължи кмета да предостави исканата информация. В мотивите си съдът посочи, че основанието за отказ по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ е неприложимо, тъй като касае достъп до служебна обществена информация, а в случая се иска достъп до официална обществена информация, която се съдържа в актове на кмета и главния архитект, издадени при осъществяването на правомощията им и свързана с резултати от приключила административна проверка. Съдът отбелязва, че дори чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ да бе приложим, отказът отново би бил незаконосъобразен, тъй като целта на разпоредбата е да ограничи достъпа до информация, която има подготвителен характер и няма самостоятелно значение, тъй като обществеността би могла да се запознае с информацията от крайния акт на съответния орган. При липса на краен акт, заявителите ще бъдат лишени от информация изобщо, което е недопустимо.