07 декември 2010 г.

С Решение № 3701/17.11.2010 г. Административен съд София - град  отмени отказ на главния секретар на президента на РБ да предостави информация по заявление на Вилям Попов. Със заявлението бе поискан списък на стенограмите от мероприятия с участието на президента на РБ, заведени в регистъра на президентството в периода 01.01.2006 - 30.07.2010. По подаденото искане е постановен отказ от главния секретар на президента, в който се посочва, че не съществуват нормативни разпоредби, които да задължават президентството да води стенограми по време на мероприятия с участието на държавния глава, а следователно и регистър за същите. С решението си съдът отменя отказа като незаконосъобразен, като посочва следното:


Действително в законодателството няма задължение да се водят стенограми при провеждане на мероприятия с участието на държавния глава, но след като самата администрация на президента води такива стенограми, същите дават представа за дейността на президента, поради което представляват обществена информация по смисъла на закона. Дори да няма изричен регистър на стенограмите, нещо което не се твърди в оспорения акт, то самите стенограми очевидно се съхраняват по някакъв начин, поради което съществува възможност да се изготви искания от жалбоподателя списък на стенограмите, съобразно подаденото от него заявление.