07 декември 2010 г.

Информацията бе поискана през пролетта на 2010 със заявление на журналиста от в. „Десант” в  Бургас Лъчезар Лисицов. Поради непроизнасяне в срок мълчаливият отказ бе обжалван в съда. На 11 ноември АССГ отмени отказа с Решение № 3593. Съдът не прие доводите на ответника, че такава информация не е създавана, включително и по отношение на разговора „на четири очи” между Първанов и Путин. Съдът отхвърли и аргумента на президентството, че на обществото била предоставена достатъчно информация чрез публикуваните в медиите коментари за срещата. Според съда целта на ЗДОИ е гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти, а това е възможно само чрез получаването на обществената информация в нейния автентичен вид. Главният секретар бе задължен със съдебния акт да предостави поисканата информация. 


На 20 ноември, президентската администрация публикува в интернет страницата на институцията стенограма от разговора между делегациите на двете държави, както и паметна бележка от срещата на „четири очи”. Ден по-късно администрацията на правителството публикува стенограма от разговорите между премиерите на България и Русия, проведени в София предишния ден. Адвокат Александър Кашъмов от ПДИ отбеляза, че това е най-бързо изпълненото съдебно решение и че случилото се е важна стъпка напред в полза на това гражданите да си съставят мнение за това как се управлява и да имат информиран избор.

 

Интервю с Лъчезар Лисицов четете в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 11(83), м. ноември 2010 .