22 март 2011 г.

С решение на Административен съд София – град (АССГ) бе отменен отказ на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по заявление за достъп до информация на журналиста от в. „Капитал“ Асен Георгиев.  Със заявлението, подадено през 2010, журналистът поиска доклад от проверка на инспектората към министерсвото за закритата с постановление на МС от 28.9.2009 Държавна агенция за информационни технологии и съобщения. В законоустановения срок от министерството не се произнесоха, поради което бе подадена жалба срещу мълчалив отказ. Впоследствие по заявлението бе постановен и изричен отказ за предоставяне на информация. Мотивите, изтъкнати от ответника, са че поисканият доклад е изпратен с писмо на Софийска градска прокуратура, затова и с оглед задължението за неразгласяване на материали по разследването, информацията не може да бъде предоставена.

 

В решение № 1329 от 22.03.2011 съдебният състав посочва, че „ответникът не е ангажирал доказателства, че посоченият доклад е изпратен на Софийска градска прокуратура, не е ангажирал доказателства за това, че е образувано досъдебно производство, както и не е ангажирал доказателства, че поисканата информация е предмет на разследване, за което е необходимо неразгласяване на материалите“. Съдът посочва че постановеният отказ е незаконосъобразен, поради нарушение на материално правни норми, тъй като поисканата информация е обществена и поради недоказаност на наличието на пречки за предоставянето й.