04 декември 2011 г.

Информацията бе поискана през юли и август 2011 поотделно със заявления от трима журналисти. 

 

Първото е подадено от Виктория Петрова от БТВ, второто – от Павлина Живкова от в.”Банкеръ”, а третото – от Илия Вълков от „Дарик радио“. Исканията за достъп са идентични и са за достъп до съдържанието на декларациите, с които независимите народни представители са насочили полагащата им се държавна субсидия по Закона за политическите партии към съответна избрана от тях политическа партия. Интересът на журналистите бе продиктуван от обстоятелството, че няколко независими народни представители са декларирали принадлежност към политически сили, различни от тези, с които са избрани за депутати. Отказът на МФ бе с мотив – защита на личнинте данни. С решение от 24.11.2011 АССГ отмени отказа и задължи МФ да предостави достъп до исканата информация.

 

По стечение на обстоятелствата съдебният акт е по третото от образуваните дела – това на журналиста Вълков от Дарик радио. В мотивите си съдът отбелязва, че по делото са представени образци на въпросните декларации, от които е видно, че няма графи, съдържащи лични данни на съответния декларатор. Според съда членството в определена политическа партия не представлява лични данни, отделно от това народните представители сами представляват задължени субекти по ЗДОИ и не следва да им се иска съгласие за предоставяне на информацията.