04 декември 2011 г.

Административен съд – София град (АССГ) отмени отказ на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) да предостави информация дали през 2011 във ведомството са раздавани допълнителни възнаграждения под формата на материално стимулиране или друг вид премии.

 

Информацията поиска Динка  Христова от в. „Сега“ през юни на т. г. Отказът на главния секретар бе с мотив, че информацията съдържала лични данни и за предоставянето й е необходимо съгласие на третите засегнати лица. С решение от 23 ноември 2011 АССГ отмени отказа и задължи МТСП да предостави информацията. В мотивите си съдът отбелязва, че заявителката иска да научи не колко е получил поименно всеки служител в министерството, а дали са изплатени допълнителни възнаграждения и на какъв принцип. Това, според АССГ, е обществена информация, защото предоставянето й ще позволи на Христова да си състави мнение как работи съответната администрация, по какъв начин и по какви критерии стимулира служителите си.