08 юли 2013 г.

Окончателният доклад на ОЛАФ за възможните нередности в изпълнение на проект „Пътят на водата“, съфинансиран от ЕФРР по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007–2013, не представлява подготвителна информация, която няма самостоятелно значение.


До този извод стигна състав на АССГ по дело на Камелия Джанабетска от Велико Търново срещу отказ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Отказът бе с мотив, че тази информация е свързана с оперативна подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение.

 

С Решение № 3858 от 10 юни 2013 състав на АССГ отмени отказа на директора на Дирекция „Правна“ в МРРБ и му върна преписката за ново произнасяте. В мотивите си съдът отбеляза, че в отказа не са посочени крайните актове, за чието изготвяне е послужила информацията, поради което няма как заинтересованите лица да получат информация за съдържанието на доклада. В решението е посочено също, че констатациите на доклада не могат да бъдат променяни от органа до когото са изпратени. Те имат самостоятелно значение и достъп до тях би следвало да се осигури.