05 август 2012 г.

Налице е надделяващ обществен интерес от разкриване на информацията във връзка с избора на инспектори в Инспектората на Висшия съдебен съвет, както и за дейността на самия инспекторат, отсъди в решение № 4207/19.07.2012 състав на АССГ.


Решението бе постановено по дело, образувано срещу отказ на Главния инспектор към Висшия съдебен съвет да предостави информация по заявление на неправителствената организация Български институт за правни инициативи /БИПИ/.

 

Със заявление от тази година, подадено във връзка с внесеното предложение от Народното събрание за избор на съдия Д.Й. за инспектор към Инспектората, от организацията поискаха копие от становище на инспектор в Инспектората към ВСС.  Становището е изготвено въз основа на постъпили сигнали за проверка. Поисканата информация бе отказана на основание засягане интересите на трети лица.

 

С решението си АССГ отменя отказа като посочва, че разкриването на тази обществена информация би повишило прозрачността на дейността на Инспектората, и то в момент, в който това е особено необходимо, тъй като съдебната власт е обект на повишено обществено внимание. Съдът задължава Главния инспектор към ВСС да осигури достъп до поисканата информация в законоустановения срок.