08 юли 2013 г.

Софийският градски съд е длъжен да предостави информация за наказателните дела, по които към 18 февруари 2013 е била обявена присъда, но не са били депозирани мотиви, както и за гражданските дела към същия момент, обявени за решаване, но по които не е било изготвено решение. Информация за тези дела бе поискана от Доротея Дачкова (в. „Труд“). Отказът на председателя на Софийски градски съд (СГС) бе с мотив, че тя е свързана с издаването на крайни административни актове от ръководителя на СГС и Инспектората на Висшия съдебен съвет (ВСС) и няма самостоятелно решение.

 

С Решение № 4010 от 14 юни 2013 състав на Административен съд София-град (АССГ) отмени отказа на председателя на СГС и го задължи да предостави достъп до исканата информация. В мотивите си съдебният състав посочи, че информацията безспорно е обществена, тъй като предоставянето й  ще даде възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на съдебната власт и в частност на СГС относно организацията на работа, натовареността и спазването на предвидените нормативни срокове за решаване на делата. Според съда исканата информация има фактически и статистически характер, доколкото е обобщено сведение. Съдът отбелязва още, че крайните актове за реализиране на дисциплинарна отговорност на съдии не се издават нито от председателя на съответния съд, нито от Инспектората към ВСС. В мотивите си съдът се спира и на обстоятелството, че в предишни години СГС е предоставял подобни справки. В тази връзка, съдът посочва, че не е възможно веднъж достъпът до тази информация да е свободен и осъществен, а в други случаи да е ограничен със съображения, че информацията има подготвителен характер и няма самостоятелно значение.