05 март 2012 г.

Информацията поиска Иван Джабиров от Благоевград, който през март 2011 подаде заявление за „общия размер на сумата, изплатена на служители на НОИ, извън основните трудови възнаграждения, за допълнително материално стимулиране (като премии, коледни и великденски добавки и др.)” за 2008, 2009 и 2010. В законоустановения срок управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) не се произнесе.

С решение от 23.02.2012 Административен съд - София град (АССГ) отмени мълчаливия отказ и върна заявлението за изрично произнасяне. Съдът посочва, че мълчалив отказ по заявление е недопустим  и само на това основание той подлежи на отмяна. Съдът обаче не се произнася дали исканата информация е обществена, понеже приема, че този въпрос следва да се реши от административния орган при произнасянето му по заявлението.