20 януари 2011 г.

С решение от 20 януари 2011 на Административен съд – София град бе отменен мълчалив отказ на кмета на Столична община по заявление за достъп до инвестиционната програма на общината за 2010 за разходите за придобиване на частни имоти.

Информацията е поискана от Клара Жотева по повод разходите, направени от общината за придобиване на частни имоти във връзка с реконструкцията на бул. „Ломско шосе“. В мотивите си съдът отбелязва, че единствената призната от закона възможност за задължен субект при получаване на редовно заявление е да постанови изрично решение за предоставяне на информация или за отказ за предоставяне на достъп.