04 юли 2010 г.

На 17 юни 2010 г. Административен съд София – град (АССГ) не даде ход на дело по жалба на НД „Екогласност“ срещу частичен отказ на Агенцията за ядрено регулиране. Делото бе заведено заради обстоятелството, че в представения от агенцията доклад, отнасящ се  до подмяна на ядрено гориво в „АЕЦ Козлодуй“ - ЕАД са забелени редица цифри и думи. Според сдружението по този начин става невъзможно да се провери достоверността на изнесената от бившия служител на АЕЦ инж. Георги Котев информация за нередности около въвеждането на нов тип гориво през 2004 г. Предвид единодушното мнение, че е необходимо като заинтересована страна в делото да участва и АЕЦ Козлодуй, съдът го пренасрочи за есента. Бяха дадени указания на жалбоподателя да представи доказателства за надделяващ обществен интерес.