10 януари 2014 г.

Информация се дължи и за образованието и квалификационната степен. До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) като втора инстанция по дело на „Център на неправителствените организации в Разград“ срещу Агенцията за социално подпомагане (АСП).

 

С Решение № 17344 от 20.12.2013 ВАС прие, че касационната жалба на АСП е неоснователна и остави в сила Решение № 6744/10.12.2012 на Административен съд София-град (АССГ), с което бе отменен отказът на директора на АСП. В мотивите си магистратите посочват, че тъй като декларациите за конфликт на интереси не са публикувани на сайта на агенцията, то същите следва да бъдат предоставени при поискване. Относно информацията за образованието и квалификацията на главния счетоводител, съдът отбелязва, че агенцията е била длъжна да предостави тази информация и ако в нея се съдържат лични данни, трябвало е да бъдат заличени.