06 януари 2020 г.

През месец ноември от вече изминалата 2019 г., "Капитал" търси информация за продадените е-винетки и за събраните такси от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) от сайтовете на агенцията. АПИ предоставя данни за постъпленията от държавния сайт, но отказва данни за продадените от частния доставчик на услуги "Интелигентни трафик системи" (ИТС). 


В края на същия месец Административен Съд София-Град (АССГ) отменя отказа на АПИ да предостави информация за броя продадени е-винетки през сайтовете www.vinetki.bg и www.a1.bg и тяхната стойност. Съдът приема, че в своя отказ АПИ се е мотивирала с несъгласието на третото лице да бъде предоставена информацията /чл. 37, ал. 1 т. 2 от ЗДОИ/ по съображения, че същата е конфиденциална. Отказът на третото лице да бъде предоставена исканата информация може да бъде преодоляно с наличието на „надделяващ обществен интерес“.

Поисканата информация безспорно попада в категорията на обществената такава, доколкото същата е генерирана и съхранявана от задължен по ЗДОИ субект във връзка с отчетеното изпълнение на договор за предоставяне допълнителни услуги по опериране на пунктове за продажба от доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси. Претендираната информация е свързана и/или е по повод размера на приходите от продажбата на винетки, които следва да се инвестират в изграждането и ремонт на републиканската пътна мрежа. Именно това обстоятелство предопределя прозрачност и достъпност на информацията - каквато е и основната цел на ЗДОИ. Търсените сведения неминуемо представляват обществен интерес, а доколкото гражданите са част от обществото, последните имат право на достъп, търсейки информация, която вълнува обществеността и в частност гражданите.

Статията на "Капитал" относно разследването по случая четете тук: Частна фирма е продала винетки за пет пъти повече пари от държавата