Информацията за изплатените възнаграждения на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) по Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система за съдилищата“ не представлява защитени лични данни. 07.03.2022 г.

Информацията за изплатените възнаграждения на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) по Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система за съдилищата“ не представлява защитени лични данни. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Съюза на съдиите в България (ССБ) срещу ВСС. 

Информацията дали е образувано досъдебно производство и произтичащите от това последващи правни действия е обществена и не е изключена от приложното поле на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 07.03.2022 г.

Информацията дали е образувано досъдебно производство и произтичащите от това последващи правни действия е обществена и не е изключена от приложното поле на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Николай Неделчев (София) срещу отказ на Софийска районна прокуратура (СРП) да предостави информация за разследването на спирането на програма „Хоризонт“ на БНР и относно това кой е упражнявал натиск върху изпълнителния директор на БНР. 

Информацията за паметните бележки от срещите на представители на българската съдебна власт и представители на Европейската комисия (ЕК) в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка представлява обществена информация, която не само, че не е изключена от приложното поле на ЗДОИ, но е налице надделяващ обществен интерес за предоставянето й.  07.03.2022 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на Министерство на правосъдието. Информацията е поискана със заявление от май 2021 и касае копия от паметните бележки от всички срещи през последните 15 години. Отказът на МП е с мотив, че информацията е ограничена за достъп, тъй като има подготвителен характер и няма самостоятелно значение – основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

Не е налице специален ред за достъп до информация за извършваните проверки от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), който да изключва тази информация от приложното поле на ЗДОИ.  07.03.2022 г.

Не е налице специален ред за достъп до информация за извършваните проверки от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), който да изключва тази информация от приложното поле на ЗДОИ. Напротив, информацията за контролната дейност на БАБХ е достъпна точно по реда на ЗДОИ. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Мила Попдимитрова (София) срещу отказ на БАБХ да предостави информация за извършените проверки за спазване на изискванията за защита и хуманно отношение към животните в регистрираните към БАБХ животновъдни обекти, в които се извършва асистиращо хранене на патици и гъски за производство на черен дроб.