Информационен бюлетин
Брой 9, м. септември, 2004

Законите за отворено управление - ключ към демократичност и развитие
Прес-съобщение на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (FOIANet)

28 септември е Международният ден на правото да знам. С Деня на правото да знам се отбелязва фактът, че хората имат право на достъп до информация за дейности и решения, засягащи живота им. Повече от 50 страни в целия свят са въвели законови норми, които задължават правителствени и обществени институции да предоставят информацията за обществен контрол.

“Денят на правото да знам дава изключителна възможност да се подчертае важността на простичкото, но силно, право на информация,” коментира председателят на управителния съвет на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информация, Хелън Дарбишър от Правна Инициатива на Отворено Общество. “Правото на информация поставя нови стандарти за отговорностите на правителството. Обществените служители днес осъзнават, че работят за интересите на хората, а хората от своя страна имат право да критикуват техните дейности. Злоупотребите и корупцията няма да останат незабелязани и ненаказани в среда на отворено управление.”
Денят на правото да знам през 2004 година се празнува от Мрежата на застъпниците за свобода на информацията.

Дейностите, в които участват групи от гражданското общество в Деня на правото да знам включват:
- Национални медийни кампании за запознаване на гражданите с правото им да търсят информация... с правото им да знаят;
- Застъпничество за приемане на закони за достъп до информация в страни, в които такива все още няма;
- Разпространение на информация как да се използват законите за достъп до информация в страни, където те вече съществуват;
- Масово подаване на индивидуални заявления;
- Награди за най-отворени правителствени институции, както и негативни призове за най-затворени и засекретени такива!

Началото на Деня на правото да знам се поставя на среща на неправителствени организации, чиято дейност е свързана с достъпа до информация, в София, България, на 28 септември 2002 година. НПОта създават Мрежата на застъпниците за свободен достъп до информация и приемат да си съдействат за насърчаването на правото на достъп до информация и отворено и прозрачно управление. Днес Мрежата има 90 члена.

Застъпниците също предлагат 28 септември да бъде обявен за международен Ден на правото да знам като символ на световното движение за защита на правото на информация.

Застъпниците за достъп до информация създават карта, която да дава пълна картина за събитията в Деня на правото да знам в различни страни (www.foiadvocates.net/map.htm).

Мрежата на застъпниците отбелязва, че обществените институции трябва да са отворени за граждански контрол и да осигуряват достъп до информацията, която притежават като част от изпълнението на техните задължения.

Правителствата не притежават информацията, която създават и събират: правителствената информация принадлежи на обществото, тя е създадена с обществени пари, от държавни служители, и бюджет.

Всъщност, много документи трябва да бъдат оповестявани от правителствени представители като определени политики, пояснения за функциите на правителствени агенции и техния персонал, както и информация за дейности, предложени и приложени от правителството, за да са ясни възможностите за обществено участие.

Поощряването и развитието на отвореното управление на практическо ниво трябва да бъде приоритет. Признаването на правото на достъп до информация и прилагането на ефективен режим за достъп до информация е простичка, но изключително полезна първа стъпка.

Превод от английски:
Диана Банчева


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.10.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP