Информационен бюлетин
Брой 9, м. септември, 2004

“Нужни са млади кадри с нов манталитет”
Цветан Нанов, областен управител на област Габрово


Г-н Нанов, област Габрово бе отличена като институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани. Какво ви отличава от останалите областни управи, според Вас? С какво повече спечелихте?

Самият факт, че в тази надпревара за наградата на Програма Достъп до Информация освен нашата администрация бе отличена и област Ямбол красноречиво показва, че областните администрации също започнаха да се отварят към нуждите на гражданите. Не бих казал, че има централна директива за това. Може би в мандата на това правителство регионалните власти в лицето на областните управители категорично добре работят с общините както в предходния мандат, така и в едната година от настоящия. Това се признава от всички кметове. Аз като областен управител имам едно предимство пред колегите си, защото темата за достъпа до обществена информация ме занимава още от 1997 година, когато нямаше закон, уреждащ предоставянето на такава информация. Още тогава като секретар на община Габрово познавам проблемите с достъпа, знам какво трябва да се направи, знам какво искат гражданите и как ние можем да им го предоставим. Това може би способства за по-лесното разбиране от моя страна и от страна на моя екип за нуждата от прилагането на ЗДОИ. Всички знаем, че се пишат закони, стратегии, концепции, но ако те не се прилагат остават само на хартия. Аз и моят екип още в началото на дейността си дадохме дума, че наистина трябва да сме крачка напред и да направим това обслужване в името на гражданите. Тогава още не съществуваше стратегията за електронно правителство, но въпреки това ние работихме в тази насока, въвеждайки електронизацията на услугите, които предоставяме. Сега се вижда, че много наши колеги в страната следват нашия пример. Това е наистина заразителният положителен пример, който трябва да се следва. Създават се гишета за обслужване на гражданите, но истински, а не такива каквито помним от 2000 година.


Единият от наградените журналисти - Христо Христов с приза “Златен ключ”


Смятате ли че е възможно наистина администра-цията да бъде открита към проблемите на гражданите. Това, разбира се е нейно задъл-жение, но в повечето случаи като че ли тя се опитва да създава повече пречки пред данъкоплатците, отколкото да им помага в решаването на проблеми. Знаем и за съществуването на т.нар. “чиновнически синдром”. Как може да бъде решен този проблем?
Рецептата е само една-много млади хора, които със своето достатъчно добро образование знаят какво да правят. Хора, които се учат в хода на своята работа, амбицирани от това да направят нещо и за себе си, и за администрацията в която работят. Казвам за себе си - като професионално израстване, а за администрациите - в сферата на усъвършенстване на това, което правят. Това носи първо удовлетворение, но и удоволствие. Защото другото, за което Вие говорите, съм го видял още в началото на 90-те години - закостенялата бюрокрация, прехвърлянето на папките и на гражданите като папки от етаж на етаж, от ден на ден. Трябва да ви кажа, че е не е хубаво да говорим за дългогодишните колеги, изкарали професионалния си път в една или друга администрация лоши думи, но наистина те са придобили един манталитет на живот и на работа, който много трудно се пречупва. За младите хора не е така - те са много по-приспособими към новите условия на работа и по-лесно изпълняват концепциите, които сами пишат.
Вече има общински администрации, които притежават сертификати за административните услуги ISO 9001, които извършват за гражданите. Предстои ли сертифициране на услугите, които областната администрация предоставя на хората?
Аз съм в тесен контакт с лицензираните специалисти в тази област. Колкото до сертификат ISO 9001, който притежава общинският център за административно обслужване на гражданите във Велико Търново, мисля, че това също е заразително добър пример, който трябва да се следва. Ние също сме готови да сертифицираме дейността си, правим постъпки и мисля че до края на годината ще имаме конкретни резултати. Още повече, че самият аз съм един от хората, които бяха на Първия Балкански форум по качество, който се проведе наскоро в Пампорово. Считам, че трябва и ще се работи в тази посока.

С наградените разговаря:
Антон Андонов, ПДИ


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.10.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP