Информационен бюлетин
Брой 9, м. септември, 2004

“Работа за третия сектор има. И то много!”
Димитър Русинов, член на Управителния съвет на Регионален фонд ИГА


Честито за наградата, г-н Русинов. Какво означава тя за Регионален фонд - Инициативи и гражданска активност (ИГА)?

Награда ”Златен ключ” в категорията “Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация” за нас е едно признание за активността на гражданското общество като цяло. Самото наименование на ИГА е символ на организацията и ние се опитваме да преследваме още от създаването си и да търсим активна позиция сред неправителствения сектор и да си взаимодействаме с институциите.

Вашата дейност е пряко зависима от доброто взаимодействие с различни институции сред които и МВР. От друга страна МВР се слави като една от най- затворените институции в държавата от гледна точка на предоставяне на достъп до информация. Как постигате връзките си с държавните институции?


Марина Манолчева, Изпълнителен директор на Регионален фонд ИГА с наградата ”Златен ключ”

На регионално ниво явно работим по-добре. Не знам точно с Министерството на вътрешните работи като централна институция дали ще се получи по същия начин взаимодействие, но на местно ниво контактите ни са добри. Мисля че формулата на нещата е изграждането на добри междуинституционални връзки на местно ниво. Защото там се случват нещата и когато си активен, и когато си придобил авторитет и имаш не признанието на институциите, но поне активното им участие в случващото се, е добре. Разбира се, изобщо не е лесно да получиш информация от тях, макар че според мен някои институции се изхитриха и използваха възможността да дават информация срещу заплащане. Други обаче предпочитат да ми се обаждат по телефона, когато получат наше заявление за достъп до обществена информация, да искат среща с мен и на чаша кафе, да ни предоставят информация. Предпочитат да дават информация и по телефона или при лични срещи, което е много интересно. Защото на нас ни трябва информация в писмен вид. Но явно на тях им е по-лесно да предоставят информация устно, отколкото да пишат отговори на нашите питания. Определено бих казал, че общуването с институциите е интересно.

Имате ли вече самочувствието, че Вие и дейността, която развивате, ще способства за развитието на регион Пазарджик, а моделът на пробация ще бъде мултиплициран в цялата страна?

Самочувствие Регионален фонд - ИГА винаги е имал. Не ни липсва такова в никакъв случай. Не знаем дали ще бъдем камъчето, което ще обърне колата в отношението на държавните институции към третия сектор, но съм сигурен, че това което правим допринася по някакъв начин за развитието на нашето общество. Особено в това динамично време. Мисля,че трябва да бъдем малко по-самоуверени в дейностите си, особено с приближаването на времето, в което ще бъдем пълноправни членове на Европейския съюз. Защото определено мисля, че на българина малко му липсва смелост и самочувствие.

Какви са приоритетите пред Регионален фонд ИГА?

Регионален фонд ИГА има няколко направления на дейност. Основното, с което се занимаваме, е превенцията на престъпността - програма, по която работим повече от 5 години. Основно там нашата работа е свързана с въвеждането на пробацията в България. Ние ще продължим образователната, информационната и обучителната дейности в това направление. Ще продължим и директната работа с клиенти - правонарушители с оглед на новото социално законодателство, което дава възможност на неправителствените организации да изпълняват част от задълженията на държавата. Работа наистина има. И то много!

С наградените разговаря:
Антон Андонов, ПДИ


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.10.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP