Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 9(81), септември 2010
ISSN 1313-6496


Достъпниците по света

60 организации от 40 държави
честваха Международния ден на правото да знам

28 септември бе почетен със симпозиуми, конференции,
кръгли маси, обучения, панаир на прозрачността
и селекция от музика

Ралица Кацарска и Диана Банчева, ПДИ

60 организации, застъпници за свобода на информацията и свобода на словото от 40 държави, отбелязаха Международния ден на правото да знам. От Русия до Мексико, през Индия и Европа, Америка и Африка бяха организирани кръгли маси, обучения, конференции, симпозиуми, церемонии и връчване на награди. Бяха представени доклади и оценки.

Резюме на събитията може да проследите на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията с помощта на специално създадената карта.

Имаше държави, в които отбелязването на Деня на правото да знам бе трансформирано в Седмица на правото да знам, поради многообразието от инициативи и все по-широката активност на различни групи, участници в процеса на търсене и предоставяне на информация. В Мексико бе организирана едноседмична кампания с национален обхват, включваща обучение на журналисти, конференция за предизвикателствата пред достъпа до информация, и втори Панаир на прозрачността.


Музика за Деня на правото да знам

Едноседмичното отбелязване на правото да знам е традиция в Канада. Канадския информационен комисар бе домакин на дебат за ползите от свободния достъп до обществена информация, излъчен онлайн на www.righttoknow.ca. Организацията OpenGovernmentRecords инициира селекция от музика за Деня на правото да знам. Предложенията може да видите на страницата на канадската организация. 

През 2010 в кралство Нидерландия за първи път празнуваха Международния ден на правото да знам. Два часа граждани, депутати и представител на Европейския парламент дискутираха по Закона за достъп до документи и свободния обмен на данни и информация в интернет пространството. Връчени бяха две  награди – Най прозрачен служител (Award for the Most Transparent Civil Servant) и Най-ефективно ограничаване на прозрачността (Award for Most Effect Obstructer).   

Холандският експерт Роже Флюгелс представи актуализирана версия на своето проучване на законите за достъп до информация в света в извънреден брой на своето електронно списание Fringe Spitting. Според него 266 закона, гарантиращи свободата на информация, действат в 80 държави на национално, федерално, щатско и регионално ниво. Представени са данни за годишния брой на подадени заявления за достъп до информация на национално ниво.

В Армения Центърът за свобода на информацията, подобно на Програма „Достъп до Информация”, връчи награди за принос в областта на достъпа до информация. 

В навечерието на Осмия международен ден на правото да знам Access Info Europeи Центърът за право и демокрация (Халифакс, Канада) публикуваха методология за оценка на нивото на законодателството за свобода на информацията. Скалата за оценка включва седем тематични области – обхват, процедури на запитване, изключения и откази, обжалване, санкции и защита, мерки за насърчаване. На базата на 61 индикатора се оценява зачитането на правото на достъп до информация, съхранявана от публичните институции.

Застъпниците за свобода на информацията разтълкуваха обявяване на инициатива за отворено управление в речта на президента на САЩ Барак Обама към Генералната асамблея на ООН от 22 септември. Той покани лидери от цял свят да се присъединят към усилията му за „конкретни действия за налагане на прозрачност, борба с корупцията, поощряване на гражданското участие, и оползотворяването на нови технологии за подсилване на основите на свободата в нашите държави”.

Центърът за правни и публични услуги към училището по право на университета Съфолк (Rappaport Center for Law and Public Service at Suffolk University Law School) проведе проучване сред жителите на щата Масачузетс, САЩ. Според 57% от анкетираните щатското правителство е потайно и мълчаливо. Мнозинството граждани смятат, че местното управление е открито. Обществената оценка на откритостта е пряко свързана с данъчната политика и начина, по който се изразходват средствата. Резултатите от проучването оформиха гръбнака на дискусията на симпозиум, проведен на 28 септември в университета Съфолк. Целта на форума бе да разгледа проблемите при прилагането на Закона от 1973, регламентиращ предоставянето на публичен достъп до правителствени документи. Интервю с един от ключовите участници в симпозиума, Кевин Дъниън, Информационен комисар на Шотландия бе публикувано в YouTube.

За да отбележи Деня на правото да знам списанието Governance пусна за свободен достъп статията на Бен Уърти По-отворено, но не с повече доверие – Ефектът от Закона за свобода на информацията от 2000 г. върху централното правителство на Великобритания. Това съобщи Аласдър Робъртс, професор в университета Съфолк и един от редакторите на международното списание. Статията представлява резюме на книгата Работи ли свободата на информация? – Въздействието на Закона за свобода на информация върху централното правителство на Великобритания. Авторите Робърт Хейзъл, Бен Уърти и Марк Гловър представят резултатите от двугодишно проучване за ефективността на закона и промените, до които неговото използване е довело.

В навечерието на 28 септември организацията ARTICLE 19 предложи за консултация Глобален индекс за правото на информация. Той ще подпомогне сравнителния анализ на законите за достъп до информаци, като покаже слабостите и най-добрите практики. Проект на модел и индикатори е достъпен на страницата на организацията и застъпниците за свобода на информацията могат да изпратят свои бележки и коментари до 31 октомври 2010 на адрес: rti@article19.org.

На 28 септември ARTICLE 19 публикува обзорен документ за състоянието на правото на достъп до информация в света, според който правото на информация е гарантирано за 5 милиарда дущи по света. Сред положителните развития през изминалата година са увеличеният брой държави с действащо законодателство, моделът на закон за правото на информация, приет от Организацията на Американските държави, както и инициативите на правителствана на САЩ и Великобритания за стартирането на интернет страници, предоставящи достъп до информация за правителствените харчове.

По повод 28 септември, Европейският омбудсман Никифорос Диамандурос призова администрацията на ЕС да бъде възможно по-прозрачна и приятелска към гражданите. На конференция, организирана съвместно с Прозрачност без граници в Брюксел, озаглавена „Прозрачност на ниво Европейски съюз и държави членки” той подчерта: „Само когато европейските граждани чувстват, че администрацията е прозрачна, достъпна и отчетна, те ще развият необходимото доверие и желание активно да участват в демократичния живот на Европейския съюз”.

По повод 28 септември Глобалната кампания за прозрачност на помощите Публикувай това, което финансираш, съвместно с Фондация Отворено знание и Министерството за международно развитие на Великобритания, и посредством страницата Къде отиват моите пари (Where Does My Money Go)направиха визуализация на разпределението на бюджета на Великобритания за международни помощи.  © Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.10.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP