Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 9(81), септември 2010
ISSN 1313-6496


Интервю

Атанаска Николова:
Само информираният човек
може да е активен гражданин

Атанаска Николовае заместник кмет по евроинтеграция и екология на Община Бургас, носител на „Златен ключ”в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани”.


Атанаска Николова, зам.кмет на Община Бургас

Какво е значението на наградата „Златен ключ” за Община Бургас?

Приятно съм изненадана и много щастлива. Наградата е признание за усилията, които Община Бургас полага не просто да бъде прозрачна и да предоставя информация на гражданите си. Нашият стремеж е преди всичко гражданите да са съпричастни с целите, които си поставя администрацията, и да се включват в разбработване на нашите политики, в проектирането на визията за развитие на Бургас. Предоставянето на информация е само първата стъпка, защото само информираният гражданин може да е активен гражданин. Моето лично убеждение е, че само с широкото участие на гражданите и обществеността можем да правим добра политика на управление на местно ниво и действително да постигаме добри резултати, каквито бургазлии искат. В крайна сметка основната ни задача е животът на нашите съграждани да е по-добър, да им предоставяме по-качествени услуги.

Доколко сътрудничеството с неправителствените организации е в помощ при постигане на целите ви? Знаем, че и кметът на Бургас, идва от т.нар. трети сектор.

И аз идвам от този сектор. Това действително е полезно. Стремим се да работим с НПО, те не са просто коректив на администрацията, те са наши партньори. Въпреки, че не рядко понясяме и критики  – много често основателни – те само помагат за по-качественото случване на нещата.

Имате ли настоящи инициативи с представители на гражданското общество в Бургас?

Непрекъснато работим с гражданския сектор. Множество са проектите, по които партньори са ни неправителствени организации. Отношенията са двустранни – ние ги търсим за партньорство, те също ни търсят. Което означава, че сме спечелили доверието им. В подготвянето на проекти също включваме граждански организации. Като добър опит от моя ресор ще споделя, че при формулирането на всеки проект, с който Община Бургас кандидатства по оперативните програми за усвояване на средства от еврофондовете, задължително организираме обществено обсъждане на идеите ни. Така не просто реагираме на възможността да усвоим някакви пари, а правим проекти, необходими на гражданите и отговарящи на нуждите им. Опитваме да въведем и разработването на програмни документи с  обществено участие. В процес на разработване сме на Стратегия и План за действие за устойчиво използване на енергията, който стартирахме със създаване на широк консултативен съвет – съвместно с бизнес, научни среди, граждански организации, държавна администрация и местната власт. Това е правилният подход. Да, процесът е по-дълъг и е свързан с повече ресурси, но в крайна сметка резултатът ще е по-добър.

Институциите вече са задължени да публикуват обществена информация в интернет. До каква степен сайтът на Община Бургас е нейна визитка?

До голяма степен! Това показва доколко интернет страницата е лесно достъпна и лесна за употреба. Това демонстрира и желанието на общината да допуска гражданите до информацията, с която разполага. Много важно е не само да се публикуват изискваните по закон документи, но и начинът, по който страницата е подредена и дали е лесно разбираема. В това отношение полагаме наистина сериозни усилия – стремим се сайтът да е достъпен и на български, и на английски език. Разбира се, не всичко можем да превеждаме, защото се изискват ресурси, но поне основните документи са качени и на английски език.  

Ако бяхте номинирани в „лоша“ категория, щяхте ли да уважите церемонията?

Надявам се да не ни се случва! Но смятам, че не е срамно да си признаеш грешките, нито да опиташ да ги поправиш. В крайна сметка и това е целта на Програма Достъп до Информация, нали?

 

Интервюто взе Диана Банчева, ПДИ© Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.10.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP