Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 8(80), август 2010
ISSN 1313-6496


Новини

Подбраха Ралица Кацарска,
Диана Банчева, ПДИ

 

Първа международна конференция (http://www.right2info-mdgs.org/) в Лондон, посветена на прозрачността, свободния информационен поток и целите на хилядолетието за развитие (MDG). На 24 и 25 август в Лондон по инициатива на Article 19 се събраха експерти в областта на свободата на словото, човешките права и общностното развитие, както и представители на правителствени и междуправителствени организации. Акцентът на дискусиите бе ролята, която прозрачността и свободният обмен на информация играят при борбата с бедността и осъществяване целите на хилядолетието. През 2000 година страните членки на ООН подписаха Декларация на хилядолетието (Millennium Declaration). В нея те определиха целите на хилядолетието (Millennium Development Goals - http://www.right2info-mdgs.org/goals/), които трябва да бъдат постигнати до 2015 година. Дискусиите на конференцията бяха разделени на 7 панела – какво предстои след постигане целите на хилядолетието; състояние на прозрачността; прозрачност на помощите; прозрачност на национално ниво; прозрачност и цели на хилядолетието; ролята на медиите и технологиите; стратегия за прозрачност на национално и ниво. Предстои публикуване на декларация, подписана от участниците в конференцията.

Агенцията на Европейския съюз, отговаряща за здравеопазването, се съгласи да предостави документи. На 10 август Европейската медицинска агенция обяви, че ще изпълни препоръките на омбудсмана Никифорос Диамандурос и ще предостави документите за лекарство, което се използва за лечение на акне. Ирландски гражданин потърсил доклада за предполагаемите неблагоприятни странични ефекти на медикамента Roaccutane на фармацевтичната компания Roche, защото в резултат на приемането му неговият син се самоубил. Европейската медицинска агенция отказала да предостави информацията, аргументирайки се със защита на тайната на пациента и с факта, че Регламент 1049/2001 не се прилага при доклади за странични действия. Гражданинът подал жалба в офиса на омбудсмана през септември 2008 година. Фактът, че ЕМА (European Medical Agency) се съобразява с аргументите на омбудсмана засилва неговата роля. Диамандурос приветства решението на EMA, защото то показва конструктивен подход и осъзнаване на важността да се предоставя възможно най-широк достъп до документи и да се следва активна информационна политика в полза на гражданите.
Източник: http://wobbing.eu/

Договорите в Словакия ще бъдат прозрачни. Правителството на Словакия, формирано през юни, декларира, че борбата с корупцията е приоритет. Ефективното използване на публичните финанси и борбата с корупцията са ключов елемент от усилията да се спре нарастването на дълга и да се намали дефицита на публичните финанси. Няколко седмици след изборите Ивета Радович, министър председател на Словакия и Лучия Житнянска, министър на правосъдието, предлагат изменения в Гражданския кодекс и Закона за свободен достъп до информация. Разпоредбите в предложените изменения са свързани със задължението да се публикуват всички договори, които Словакия е подписала. Това задължение се прилага както за публични и държавни финанси и средства, така и за такива, получени от Европейския съюз.  Съгласно проектопредложението, всички институции в Словакия следва да публикуват в интернет договорите за покупка и продажба.
Източник: http://www.freedominfo.org/2010/08/slovak-government-backs-transparency-for-contracts/

Публикуват всички заявления за информация, подадени до БиБиСи и развитието по тях. Английското радио (BBC - British Broadcasting Corporation) е получило 3701 заявления за достъп до информация откакто е приет Законът за свобода на информацията във Великобритания през 2005 година. Информацията е получена след подадено заявление чрез сайта What Do They Know? Поради специфичната роля на обществено финансирана организация, БиБиСи е задължена да отговаря само на заявления, непряко свързани с творческата продукция. БиБиСи е направила база данни, където е публикуван пълен списък на заявленията, съдържащ входящия номер, кратко обобщение, дата на подаване и резултат (отказ, изцяло предоставена информация, частичен отказ). Сред тях има запитвания за проведените срещи по отношение на разследването, председателствано от лорд Хътън, за самоубийството на Дейвид Кели, експерт по оръжия за масово унищожаване през 2003 г.; последвалото уволнение на генералния директор на БиБиСи Грег Дайк; кореспонденцията, свързана с имотите на Лорънс Оливие и театралните награди Оливие; броя на шотландските и английски участници в шотландски телевизионни и радиопредавания; или броя на участия на хора в инвалидни колички в една телевизионна игра.
Отговорът по заявленията струва на БиБиСи милиони английски лири. Благодарение на закона в много медии се появава информация, която иначе няма как да се появи. Това са заплатите на управляващия екип на корпорацията, както и техните разходи. Сред отказите фигурират данни за творческата продукция, ключваща новият им новинарски сайт, броят на хората, гледали предаване за свободата на информация на iPlayer, и хонорарът, който взима лейбъриста Хейзъл Блеърс за участието му в предаването This Week.
Източник: http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/aug/11/bbc-freedom-of-information-requests

Публични обсъждания в Казахстан на проектозакона за свобода на информацията. През август в Казахстан се проведоха четири обсъждания във връзка с предстоящото приемане на Закон за свобода на информацията. Проектозаконът ще е тема и на специална конференция в Астана на 24 септември. Работата по бъдещия закон се подкрепя от Британското посолство, Програмата на ООН за развитие и медийни организации от Казахстан. В обсъжданията участваха представители от академичните среди, правителството и неправителствени организации. Целта бе да се дискутират текстовете на проектозакона, който ще регулира отношенията между държавни органи, местно самоуправление, териториални органи, гражданите и юридическите лица при получаването и разпространяване на информация.
Източник: http://Freedominfo.org

Работата по испанския Закон за прозрачност и достъп до информация е непрозрачна. На 25 август 2010 г. организацията Access Info Europе, базирана в Мадрид, изпрати писмо до испанското правителство, с което поиска подробности във връзка с изтеклата в медиите информация за подготвяния Закон за прозрачност и достъп до информация. Инициативата на правителството стана известна след публикация в испанския вестник El Pais от 16 август, в която се споменава за евентуалното гласуване на проектозакона на заседанието на Министерски съвет на 20 август. Организацията Access Info Europe критикува липсата на прозрачност и призова за открит дебат и обществена консултация по проектозакона. „До този момент, единствената информация, която имаме за този закон идва от течове в медиите. Тази култура следва да се промени и да се позволи на гражданите да искат отчетност и да участват в процеса на взимане на решение”, коментира Хелън Дарбишър, изпълнителен директор на Access Info Europe. Испания е единствената европейска държава с население над един милион, която няма закон за достъп до информация. Въпреки призивите на коалицията Pro Acceso за публикуване на проектозакона или за официалната позиция на правителството по темата, единствената информация за бъдещия закон е анализът на El Pais. Въпреки оскъдността си, изтеклата информация дава основание на Access Info да критикува бъдещият закон за липсата на съответствие с основни принципи по отношение на правото на достъп до информация. Това от своя страна ще затрудни Испания в ратифицирането на Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа.
Източник: Freedominfo.org http://www.freedominfo.org/2010/08/foia-proposal-not-acted-on-by-spanish-ministers/

Гражданското общество в Афганистан поиска приемането на Закон за свобода на информацията. Седемнадесет представители на повече от двеста граждански и медийни организации в Афганистан публикуваха становище, с което призоваха за приемането на закон, който да гарантира правото на достъп до информация, съхранявана от обществени или частни институции, предоставящите финансова и хуманитарна помощ. Конституцията на Афганистан дава право на гражданите на информация за дейността на обществените институции, но специален закон все още няма. Законът за достъп до информация ще гарантира това право на гражданите и ще подпомогне централната власт в осигуряването на достъп до обществени услуги на регионално ниво, като осигури справедливо разпределяне на средства и увеличи доверието в държавата, смятат застъпниците. Законът ще подпомогне и по-голямата прозрачност и отчетност по отношение на помощите, които Афганистан получава за нуждите на населението.
Източник: Freedominfo.org http://www.freedominfo.org/2010/08/afghan-media-civil-society-urge-introduction-of-foi-bill/

Шотландският комисар по информацията приветства инициативата на правителството за разширяване обхвата на Закона за свобода на информацията. В края на юли шотландското правителство стартира консултативен процес за необходимостта от разширяване на обхвата на Закона за свобода на информацията с включването в задължените субекти на частни фирми, изпълняващи обществени функции. Консултативният процес ще продължи 14 седмици. Всеки може да подаде становище чрез страницата на правителството дали законът трябва да обхване фирмите, които строят или ремонтират училища и болници; частните затвори и услугите по ескорт на лишените от свобода; строежа, управлението и поправката на главни пътища; сдружения, създадени от местните власти, за рекреативни или културни дейности; Асоциацията на високопоставени полицейски служители в Шотландия; и Жилищната асоциация в Глазгоу. Списъкът със задължените субекти следва да се актуализира, за да отговаря на променящите се условия в изразходването на обществени средства. Затова, приветствам предложенията на правителството и скоро ще представя официалното си становище,коментира шотландският комисар по информацията Кевин Дъниън
Източник: http://www.itspublicknowledge.info/home/News/20100729_1.asp

 

 

 

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.09.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP