Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 8(80), август 2010
ISSN 1313-6496Стратегии

Онлайн прозрачността засилва
доверието в управлението

Индекс за прозрачност на електронното правителство на САЩ
за втората четвърт на 2010, ForeSee Results

Диана Банчева, ПДИ

"Използването на инициативите на електронното правителство не само ще постигне целите на отвореното управление като прозрачност, сътрудничество и участие, които така високо се ценят от администрацията на Обама. То ще направи правителството ни по-демократично, отчетно, ефективно и спестовно”. Това гласи един от изводите в Индекс за прозрачност на електронното правителство в САЩ за втората четвърт на 2010 г., изготвен от фирмата ForeSee Results. Индексът показва, че онлайн прозрачността е гаранция  за удовлетвореността и общото доверие на гражданите в правителството. Онлайн прозрачността е възможност и за намаляване на разходите и популяризиране дейността на институциите.

Индексът е разработен по поръчка на федералните институции, които по думите на изпълнителния директор на ForeSee Results Лари Фрийд, си дават сметка, че „прозрачността трябва да бъде измервана, за да бъде ефективно управлявана”. Година и половина след меморандума на президента Обама до федералните институции за организационни промени, които да увеличат прозрачността, демократичното участие и отчетността, много от тези институции не са убедени доколко са постигнали тези цели.

В изследването за втората четвърт на годината, публикувано на 24 август, са участвали 27 федерални институции. Резултатите са въз основа на 58 000 анкетирани американци. Въпросите, на които те отговарят са свързани с пълнотата на публикуваната в Интернет страниците информация, доколко достъпна е тя, и колко бързо се публикува. Гражданите оценяват тези елементи по скалата от едно до десет. Отговорите се обработват чрез статистическия инструмент на Индекса за удовлетвореност на американския потребител, който ForeSee Results използва повече от десет години за измерване на ефективността на федералното правителство. Обработените данни очертават приоритетни сфери за подобряване на дейността, в случая, свързани с онлайн прозрачността на федералните институции. И тези приоритетни сфери се определят от нуждите на гражданите, а не от институциите или правителството.

Това че онлайн прозрачността на федералните институции е директно обвързана с удовлетвореността на гражданите от тези институции може би не е изненада за никого. Но обвързаността на тази прозрачност и удовлетвореността с бъдещите посещения на конкретните сайтове от потребителите, препоръката да бъдат използвани от други потребители, или използването на сайта като основен източник на информация изграждат и затвърждават доверието в институциите. А увеличеният трафик към най-ефективните канали за информация и обслужване на гражданите, само стимулира институциите да подобряват практиките си.

И докато онлайн прозрачността е двигател за удовлетвореността, доверието и ефективността на електронното правителство, не всички институции имат нужда от усъвършенстване в тази насока. Някои сайтове трябва да подобрят възможностите за навигация, търсене или друга функционалност. Затова подобен тип измерване е важно.

Общата оценка за електронната прозрачност на правителството е 75 по скала до 100 точки. Институциите отличници по онлайн прозрачност за втората четвърт на 2010 г. на федерално ниво в САЩ са Министерството на вътрешната сигурност (85), Центърът за политиката на храните (84) и Националният институт за изследване на човешкия геном (82). Институцията с най-нисък резултат е Министерството на вътрешните работи (58).

Индексът е достъпен на английски език на: http://www.foreseeresults.com/research-white-papers/

 

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.09.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP