Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 8(80), август 2010
ISSN 1313-6496


Интервю

Валя Кръстева:
ЗДОИ ще върне самочувствието ни на гражданиВаля Кръстева

Собственик и творчески ръководител на Електронни Вести МОДЕРНА ВРАЦА, Валя Кръстеваезавършила магистратура във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В периода 2000 –2008 работи като журналист във Враца. Председател е на Клуб „Журналисти срещу корупцията” във Враца. Член на няколко сдружения и неправителствени организации, работещи за развитието на гражданското общество. С Валя Кръстева разговаря Ива Антонова.

10 десет години след приемането на Закона за достъп до обществена информация, каква е равносметката Ви за полезността му в журналистическата работа?

Законът е изключително ефективен и действащ инструмент за получаване на информация. Благодарение на него, последните години неведнъж съм събирала материали за разследвания. Просто добих рефлекса да проверявам истинността на публичните съмнения за злоупотреба, било с власт или със средства, именно с помощта на този закон. А и извън професионалните ми ангажименти, съм се възползвала от възможностите, които той дава.

По-интересни примери от журналистическия Ви опит?

ЗДОИ ми даде възможност да разбера как се стопанисва част от публичната държавна собственост във Враца. Със заявление за достъп получих договора за ползването на сграда в центъра на града. От него стана ясно, че една политическа сила е отдавала под наем част от помещенията без да има това право. Нещо повече - партията е печелела от подобни споразумения. Всичко това става след промените на закона за политическите сили, които забраняват подобни действия. Чрез ЗДОИ събрах материали за публикации за злоупотреби в общинско транспортно дружество във Враца. Въз основа на тях продължават преписките в прокуратурата.

Имате ли случаи на отказана информация? Стигала ли сте до съдебно обжалване след неполучаване на търсените данни?

Получавала съм частичен отказ, когато това е било свързано с информация за трети лица. Не се е налагало да търся в съда правото си да знам. Което не означава, че безпрепятствено съм стигала до търсената информация. В първите години след приемането на ЗДОИ, голяма част от представителите на местната власт недоумяваше от заявленията за достъп, защото не знаеха за закона, нито познаваха регламента му. След като подробно им обяснявах за какво става въпрос и особено, че мога да защитя правото си на информация в съда, нежелание и отказ да се приложи ЗДОИ не съм получавала.

Каква е ситуацията днес?

ЗДОИ вече е фактор, с който институциите, искат или не, трябва да се съобразяват и внимателно да следват и прилагат нормативния регламент. Проблем са гражданите, които все още не познават закона, а и не желаят да се възползват от правата, които им дава. Според мен, именно тази правна уредба може да помогне да се случи така желаната вече двадесет години промяна у нас. Фактът, че тя така или иначе по-скоро буксува, показва, че гражданското общество не е постигнало кой знае какво.

Но гражданите нямат вина за това.

Имам усещането, че някой методично се „грижи” да подхранва традиционната нагласа на българина да не надига много глава. Повечето врачани не са свикнали да приемат, че има публични сфери, от които биха могли да се интересуват, да знаят какво точно става там. Без значение, че тъкмо там се харчат техните пари, че дотам се стига с волята им в деня на вота. Затова и ЗДОИ като инструмент за граждански контрол остава като непозната абстракция.

Това ли е диагнозата – гражданска апатия?

Да. Тя е резултат от действията на политиците в последните двадесет години, на политическата класа като цяло. И е отговорна за превръщането на обществото в безлична маса.

Не смятате ли, че ЗДОИ е възможност да се върне самочувствието на обществото?

Със сигурност, защото той е конструктивен, демократичен начин за упражняване на контрол върху властта. Законът дава гаранции за прозрачно и следователно по-ефективно управление. В този смисъл приветствам кампаниите на Програма Достъп до Информация. Те дават увереност, че с този закон може да се постигне ефекта на гражданския контрол.

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.09.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP