Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 7(79), юли 2010
ISSN 1313-6496


Новини

Подбра Ралица Кацарска, ПДИ


Ралица Кацарска

Исландия ще се превърне в пристанище на прозрачността. В резултат на усилията на Исландска инициатива за модерни медии (Icelandic Modern Media Initiative) на 16 юни парламентът на Исландия единодушно прие предложение, с което възлага на правителството да предложи нов законодателен режим, с който да защити и засили свободата на словото и свободния обмен на информация.  Някои от по-важните бъдещи промени включват: учредяване на награда за свобода на словото в Исландия; защита от т.нар. „клеветнически туризъм” и други злоупотреби; защита на посредниците на информация (интернет доставчици); защита на журналистическите източници на информация; модерен закон за достъп до информация; правила за ограничаване на публикуването на финансовите задълженията. Предлаганите промени са комплексни и налагат изменения в 13 закона и подобрение в работата на четири министерства. Предложението е направено след международно сътрудничество с адвокати и организации.

Съдът в Тел Авив постанови  общината да публикува бюджета си във формат Excel.   В началото на месец юли съдът на Тел Авив излезе с решение, което задължава от 2011 година общината да публикува своя бюджет в Excel (или друг машиночитаем формат). Това важи и за случаите, когато се внася сметката по бюджета в общинския съвет и при одобряването на крайния бюджет. В момента бюджетът се публикува в PDF формат на интернет страницата на общината.
Историята започва преди една година, когато опозицията в общинския съвет поискала копие от бюджета в машиночитаема форма (XLS, CSV или други). Общината отказала като се обосновала първо с липсата на такова законово задължение и второ, че общината работи със стара компютърна система, която няма такава възможност и това изисква необосновани средства.
Опозицията внесла това заявление, защото искала местните активисти да имат възможност лесно да  обработват данни от бюджета, да визуализират части от него, да правят сравнителни графики за отделни години.
Активистите осъдили общината с помощта на Движение за свобода на информацията (Movement for Freedom of Information).
Източник: Рой Пелед, член на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (FOIAnet)

Победа за интернет сайта WhatDoTheyKnow. Службата на информационния комисар на Великобритания постанови, че Камарата на общините трябва да се съгласи със заявлението на whatdotheyknow.com, въпреки това да означава, че отговорът ще бъде автоматично публикуван на интернет страницата. Решението от юни месец е голяма победа за сайта whatdotheyknow.com, който дава възможност за автоматично подаване на заявления за достъп до информация и автоматично публикуване на отговорите на институциите онлайн.
Решението слага край на двугодишна битка на заявителите с няколко публични институции, които възразяват срещу начина, по който активистите действат. През юли 2008 г. Франсис Ирвинг подава заявление за достъп до документи относно възможното разполагане (инсталиране) на електронната система за петиции на парламента. Камарата на общините отговорила на господин Ирвинг, че ще му изпрати материала направо по електронната поща, ако предостави друг електронен адрес, а не базираният на страницата whatdotheyknow.com, защото автоматичното публикуване в интернет ще наруши авторското право на Парламента. След вътрешен преглед на отказа, Камарата на общините предложила да предостави информацията чрез сайта, ако неговите издатели се съгласят да подпишат лиценз за възпроизвеждане на парламентарни документи. Това включва изискването „да не се възпроизвежда материал с цел показване на пренебрежително отношение към Камарата на общините или нейното компрометиране”. Организацията MySociety.org, която поддържа страницата whatdotheyknow.com отказват даприемат лиценза и неговите принципи. През ноември 2009 г. Ирвинг се оплаква в службата на информационния комисар, който отсъжда Камарата на общините да изпрати информацията чрез  whatdotheyknow.com в рамките на 35 дни, освен ако не реши да обжалва.
Камарата на общините не е единствената публична институция, която се противопоставя на whatdotheyknow.com. Градският съвет на Брент също отказва да отговори на заявленията чрез интернет страницата като също се позовава на нарушаване на авторското право.
Източник: http://www.bbc.co.uk/blogs/opensecrets/2010/06/victory_for_whatdotheyknow_web.html

Строго Секретна Америка – разследване на
WashingtonPost. Светът на строго поверителната правителствена информация, създаден в отговор на  терористичните атаки от 11 септември 2001 г. е толкова голям, тромав и секретен, че никой не знае колко струва, колко души работят за него, колко точно програми съществуват. Дана Прист и Уилиам Аркин - разследващи репортери на WashingtonPostработят две години, за да разберат възможно повече за строго секретната страна на Америка. Резултатът от техните усилия е повече от впечатляващ и може да бъде видян на специално създадената интернет страница. Прист и Аркни искат да разберат дали тежката машина на националната сигурност и разследване наистина изпълняват своята най-важна цел – да защитават сигурността на гражданите. Страницата има 3 основни компонента – карта, която локализира правителствените организации и компании, работещи за Строго Секретна Америка; статии по темата за сигурността и поверителността и строго секретната правителствена мрежа, където са проучени взаимоотношенията между правителствените организации и типа работа, която вършат.

Хилядното решение за свобода на информация в Шотландия.  Свободата на информация в Шотландия достигна повратен момент на 30 юли 2010 година, когато информационният комисар на Шотландия излезе с хилядното решение, с което задължава шотландското правителство да предостави информация за заседанията на Съвета на икономическите съветници  (Council of Economic Advisers - CEA) и да потърси допълнителна информация, свързана с въпроса.
Решението е по заявление на журналист от шотландски национален вестник, с което се иска информация са разходите и администрирането на първите пет заседания на CEA  - групата икономисти и индустриалци, които са съветвали шотландското правителство по икономически въпроси.
В решението на комисаря се казва, че правителството не е обосновало решението си да не предостави исканата информация. Публикувайки решението, Кевин Дъниън, информационен комисар на Шотландия казва, че „около 2/3 от неговите решения са изцяло или частично в полза на заявителя”. Той допълва че „отсега нататък всички публични институции трябва да са наясно със своите задължения, свързани с отговаряне на заявления. Те трябва да разбират необходимостта от представяне на ясни аргументи, които да могат да устоят на обжалване”.  
Източник: http://www.itspublicknowledge.info/home/News/20100730.asp

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.08.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP